Bedrijven

Uit een recent onderzoek door Securex bleek dat 13% van de werknemers alcohol gebruikt op een onveilige manier. Daarbij kan ruim 1 op 100 werknemers minstens 1 maal per maand niet normaal presteren omdat hij onder invloed is. Uit het Uptodate onderzoek (2015) bleek 18,6% van de Belgische arbeidsgeneesheren minstens maandelijks geconfronteerd te zijn met problematisch cannabisgebruik van werknemers en 6,1% voor andere illegale drugs zoals XTC en cocaïne. 

Als bedrijfsarts, HR manager, preventieadviseur of vertrouwenspersoon is het niet altijd makkelijk om hierover te praten met de werknemer in kwestie. Soms zien ze het probleem niet of durven ze geen hulp zoeken omdat ze denken dat ze dan meteen met alles moeten stoppen of naar een afkickcentrum gaan.

Meestal is een alcohol- of drugprobleem een oppervlakkig probleem. Een teveel aan drank/drugs is vaak een weinig efficiënte manier om te vluchten voor de onderliggende problemen (op het werk of thuis) waar men niet goed mee om kan. In die gevallen kan een coach helpen om meer inzicht te brengen en alternatieve copingstrategieën voor te stellen. 

Een open, niet veroordelende houding, discretie, een positieve insteek met focus op de toekomst... zorgen ervoor dat mensen zin krijgen om een stap naar verandering te zetten. Mijn jarenlange ervaring in bedrijven en mijn aparte invalshoek vanuit ACT, zorgen ervoor dat de coachees zich gehoord voelen en hun probleem aanpakken.